Nasjonalt råd for kvalitet og prioriteringer i helsetjenesten foreslår at man setter i gang med screening av alle mellom 50 og 75 år i et av de største fylkene i Norge. Innføring av screening er det eneste kjente tiltaket som vil redusere alvorlighetsgraden ved tykktarmskreft. Det vil imidlertid ta flere år før et slikt nasjonalt program er på plass, og er avhengig om Helse-og omsorgsdepartementets prioriteringer. 

Vi tilbyr testen sendt hjem til deg NÅ.

Screening innebærer at man undersøker friske personer for å finne de som har sykdommen. Fordelen er at man slik kan finne personer som har kreft i et tidlig stadium, slik at man rekker å operere vekk kreften før den sprer seg. Liv kan reddes. Ulempen er at det kan skapes unødig frykt i befolkningen, falsk alarm og unødvendige undersøkelser. Da det er svært få tester som er 100% sikre, vil noen ikke oppdages selv om de har sykdommen (falskt negativt resultat), og noen vil få beskjed om at de har sykdommen, selv om de er friske (falsk positivt resultat).

I Norge gjennomføres allerede screening bl.a. for brystkreft (mammografi) og livmorhalskreft (celleprøve).

I flere internasjonale studier er det dokumentert 15-18 % redusert dødelighet av tykktarmskreft ved screening.

©2020 Tarmkreft.no | Powered by Rnet eShop