Tykktarmskreft (kolorektal kreft) er en kreftsvulst i tykktarmen (colon) eller endetarmen (rektum). I de aller fleste tilfellene er kreften av typen adenokarsinom, en ondartet svulst utgått fra kjertelvev.

Hvert år rammes flere enn 3500 nordmenn av tykktarmskreft (kolorektal kreft).  Forekomsten er økende, og dødeligheten er høy.  Screening og tidligere behandling kan redde liv.

 

Sjansen for å utvikle tykktarmskreft blir større med alder, og hvis nære familiemedlemmer har hatt tykktarmskreft. Svulster i tarmen vil ofte blø, men så lite at man ikke kan se blodet i avføringen (skjult blod). Å teste for skjult blod i avføringen kan derfor oppdage kreften tidlig, før den gir symtpomer. Føler du deg syk, eller har symptomer på tarmkreft, anbefaler vi at du oppsøker lege.

Det anbefales at man gjentar testen årlig eller annet hvert år. Tarmkreft.no tilbyr påminnelse årlig eller annet hvert år. Les mer om tilbudet her.

Hvis testen er positiv, anbefales koloskopi. Dette er en undersøkelse med slange inn i tarmen, hvor legen har mulighet til å ta ut biopsi (vevsprøve som blir undersøkt med mikroskop). Ved positiv test bør du oppsøke lege snarest for henvisning til videre utredning på sykehus.

 

Årsaker

Hos de aller fleste finner man ingen årsak til hvorfor de utvikler tykktarmskreft. Mat med mye fett og lite fiber, samt lavt inntak av grønnsaker og frukt, øker risikoen. Det samme gjør alkohol, tobakk og overvekt. Omtrent 5-10 prosent av pasientene har en arvelig disposisjon. I tillegg øker risikoen hos de med betennelsesykdom i tarmen (IBD).  Antallet tilfeller av tykktarmskreft er økende i Norge.

 

Forekomst

Nest etter prostatakreft hos menn og brystkreft hos kvinner, er tarmkreft den hyppigste kreftformen hos hvert av kjønnene. Kreft i tykktarmen rammer stort sett de eldste aldersgruppene. Ca. 3500 personer får svulst i tykktarm og endetarm hvert år. Av disse er det omtrent like mange menn som kvinner. Ca. 10 % forekommer under 55 år. I løpet av livet vil 1 av 20 personer utvikle tykktarmskreft.  I Norge dør ca. 1500 årlig av tykktarmskreft.

 

Symptomer på tarmkreft

Symptomer på tarmkeft kan være endring i avføringsvanene. Dette kan for eksempel være diaré, forstoppelse, vekslende avføring, slim eller friskt blod i avføringen. Lav blodprosent på grunn av skjult blødning fra kreftsvulsten i tarmen kan gi tretthet og slapphet. Noen kan ha smerter i magen. Hvis du har slike symptomer, anbefaler vi at du oppsøker lege.

 

Behandling
Behandlingen for tarmkreft består av kirurgi, strålebehandling eller cellegift, alene eller i kombinasjon. Oppdager man kreften tidlig, kan den delen av tarmen der kreftsvulsten sitter opereres bort. Sannsynligheten for å bli helt frisk er derfor mye større. 

 

 

 

©2020 Tarmkreft.no | Powered by Rnet eShop